Kontributi i Deritanishem

Deri më 30 Qershor 2022, ADGF përmes instrumentit të saj të garancisë, ka mbështetur më shumë se 10,926 huamarrës të bizneseve të vogla, të mesme (SME) dhe të sektorit bujqësor, për një total prej 67.6 milion Euro, duke rezultuar në afro 8,066 vende të reja pune të krijuara kryesisht në sektorin bujqësor dhe në bizneset e vogla dhe të mesme.

Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.