Lajme

Rritja e kapitalit të Albanian Development Guarantee Founda-tion për Dritaren e Ndihmës për COVID-19 përmes mbështet-jes së Qeverisë Gjermane

Më 14 dhjetor 2020, Albanian Development Guarantee Foundation (ADGF) nënshkroi marrëveshjen e financimit për një grant prej 6.8 milionë euro të vënë në dispozicion nga Qeveria Gjermane, nëpërmjet Bankës Gjermane për Zhvillim, KfW, për mbështetjen e sektorit privat për të luftuar efektet e pandemisë COVID-19. Fondet e siguruara nga qeveria gjermane do t'i shtohen Dritares

OPEN CALL FOR TENDER PREQUALIFICATION

  Consulting Services (MSME Finance / Technical Assistance) Deadline: February 28, 2022 (2 pm CET) Country: Republic of Albania Project: ADGF Start-up Window for Covid-19 Recovery BMZ No.: 2020 68 559 Follow-up Phase Project Executing Agency (PEA): Albanian Development Guarantee Foundation (ADGF) Rr.”Abdi Toptani”, Torre Drin, kati 9, nr. 93, 1001 Tirana, Albania   Tender:  

Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.