Struktura e Qeverisjes

ADGF është një institucion i pavarur dhe menaxhimi i tij i përditshëm drejtohet nga Drejtori Ekzekutiv që i raporton Bordit Mbikëqyrës, i cili ka tre anëtarë: një anëtar që përfaqëson Bankën për Zhvillim KfW, një anëtar që përfaqëson Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe një anëtar i pavarur i emëruar nga Banka për Zhvillim KfW dhe Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e cila aktualisht kryeson Bordin.

Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.