Rreth nesh

 

Fondacioni i Garancisë Shqiptare të Zhvillimit (ADGF) u krijua në Korrik 2015, bazuar në ligjet e Republikës së Shqipërisë. Ideja u konceptua si pjesë e kornizës së BE-së për IPA për të financuar një program “Programi për Garancinë e Kredisë Rurale” në Shqipëri me qëllim të rritjes së të ardhurave familjare në zonat rurale të Shqipërisë.  Lexo më shumë…

2
Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.