Kontributi i Deritanishem

Deri më 31 Dhjetor 2022, ADGF përmes instrumentit të saj të garancisë, ka mbështetur më shumë se 12,337 huamarrës të bizneseve të vogla, të mesme (SME) dhe të sektorit bujqësor, për një total prej 79.9 milion Euro, duke rezultuar në afro 9,469 vende të reja pune të krijuara kryesisht në sektorin bujqësor dhe në bizneset e vogla dhe të mesme.

Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.