Sektorët Ekonomik

ADGF nuk është e kufizuar nga zona gjeografike apo aktivitetet e biznesit. Ne i japim një rëndësi të veçantë sektorit bujqësor, agropërpunimit apo shërbimeve dhe zonave rurale.

Kjo faqe perdor "cookies" dhe perpunon informacione personale per permiresimin e navigimit te perdoruesve.